top of page

Gigt- og Idrætslægernes klagevejledning for patienter 

Såfremt du ikke er tilfreds med den sundhedsfaglige behandling du har modtaget ved Gigt- og Idrætslægerne, bedes du sende din klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

bottom of page