top of page

Behandlinger ved Gigt- og Idrætslægerne

Conditioned Serum Technology (CST)

CST behandling af milde Inflammatoriske sygdomme har været anvendt hos nogle patienter med god effekt fx ved Meniere sygdom. Der foreligger ikke klinisk kontrollerede undersøgelser på mennesker, men produktet har været brugt på dyr med gode resultater. Vi tilbyder CST behandling hos Gigt- og Idrætslægerne. Du skal komme to gange i klinikken for at få foretaget en CST behandling.

 

Første Aftale

Første aftale i klinikken er til blodtagning, da CST behandlingen består af dit eget blod.

Blodserummet indeholder antistoffer som hæmmer inflammation.

For at udvinde de aktive stoffer udtager man 120 ml blod, som skal inkuberes i 37 0 varmskab i beholdere med glaskugler i 2-3 døgn. Ved denne proces øges antistoffet IL-1 receptor antagonist (hæmmer) ca. 10 gange. IL-1 receptor antagonist bremser inflammatoriske processer. Ligeledes øges mængden af mikro-RNA ca. 1000 gange. Mikro-RNA har flere vigtige biologiske funktioner og øger niveauet af anti-inflammatoriske og regenerative cytokiner (signalstoffer, som får vores celler til at tale sammen).

Efter behandling i varmeskab bliver blodet centrifugeret, og serummet indeholdende de aktive stoffer fordeles i 9 sprøjter via sterile filtre.

Sprøjterne nedfryses herefter og opbevares dybfrosne. En behandling omfatter 9 indsprøjtninger.

 

Anden Aftale

Anden aftale i klinikken er til den første indsprøjtning og instruktion. Du lærer, hvordan du fremadrettet derhjemme kan give dig de intramuskulære indsprøjtninger.

De resterende 8 sprøjter skal du transportere med hjem i en køletaske med fryseellementer, hvorefter de skal opbevares i dybfryseren indtil 1 time før brug. Indsprøjtningerne foreslås givet 3-2-2-2 gange ugentligt.

Den samlede behandling kan gentages efter behov. Patienter med behov for

gentagelse vil ofte have glæde af en behandling om året.

Du booker tid på ad@gigtlaegerne.dkkontor@gigtogidraetslaegerne.dk

eller på telefon.

 

Pris: 7.000 DK kr. alt inklusive.

 

Du skal underskrive en erklæring på, at du har modtaget informationen

mundtligt og skriftligt, inden vi kan på begynde processen.

 

Du kan downloade erklæringen via linket nedenfor.

Telefon nr. 69 15 48 30

Klinikkens telefontider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

12:00 - 14:00

09:00 - 12:00

09:00 - 12:00

Eller bestil en opringning af vores sundhedsfaglige personale

bottom of page